Skolehelsetjenesten

Ta kontakt med skolehelsetjenesten på din skole om du trenger hjelp med personlige eller helserelaterte spørsmål, eller om du trenger noen å snakke med. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Dette gjør helsesykepleieren

  • gir veiledning og rådgivning i helserelaterte og personlige spørsmål
  • gir generell helseopplysning og underviser om enkelte emner
  • samarbeider med foreldre, lærere/rådgivere, PPT og andre aktuelle instanser
  • reserverer time hos lege ved behov

En oversikt over våre videregående skoler finner du her. 

Digital skolehelsetjeneste

Som et supplement til den ordinære skolehelsetjenesten har elever, læringer og lærekandidater i den videregående opplæringen i Troms digital tilgang til helsesykepleier.

Den digitale skolehelsetjenesten i Troms tilbys via appen «Elevtjenesten», og skal være et supplement til den ordinære skolehelsetjenesten som tilbys.

Les mer om tjenesten her