Spesialundervisning

Opplever du at du har behov for spesialundervisning, men er usikker på hvem du skal ta kontakt med og hvordan veien går videre?

Den nye opplæringsloven trer i kraft 1. august 2024. Vi jobber med å oppdatere innholdet på denne siden i tråd med det nye lovverket, men gjør oppmerksom på at noe innhold kan være utdatert.

Opplever du at du ikke får godt nok læringsutbytte av den ordinære opplæringen, anbefaler vi at du først snakker med en fagperson om dette - enten en lærer, rådgiver på skolen eller pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Veien videre

Kartlegging og tiltak
Skolen kartlegger og vurderer ditt utbytte av tilpasset opplæring og prøver ut tiltak. 

 1. Pedagogisk rapport
  Viser det seg at du ikke får et tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skriver skolen en pedagogisk rapport basert på kartleggingen.
   
 2. Henvisning til PPT
  Skolen sender en henvisning til PPT sammen med den pedagogiske rapporten. Foresatte, helsesøster eller du kan også sende en henvisning til PPT. Dette krever ditt samtykke. 
   
 3. Sakkyndig vurdering
  PPT utarbeider en sakkyndig vurdering om dine vansker, sterke sider, videre tilrettelegging og mål for opplæringen. PPT kontakter deg og andre som er aktuelt å samarbeide med.
   
 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning
  Rektor lager et enkeltvedtak om spesialundervisning, basert på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket bestemmer hvilken opplæring du har rett til.
   
 5. Individuell opplæringsplan
  Din lærer lager individuell opplæringsplan for fag du har vedtak om spesialundervisning.
   
 6. Oppfølging
  Hvis du opplever at du ikke lenger trenger spesialundervisning eller har nye behov for tilrettelegging, kan det være nødvendig med en ny sakkyndig vurdering og nytt vedtak.