Kurs for faglige ledere og instruktører

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

Vi gjennomfører opplæring for faglig ledere i to moduler:

Modul 1

E-læringskurs. Dette er et innledende e-læringskurs som skal gjennomføres før modul 2 kurset. Kurset tar ca 1-2 timer og handler om plikter og rettigheter som lærebedrift.

For å ta kurset må du registrere deg. 

Registrer deg her 

Modul 2

Modul 2 er dagskurs som gjennomføres i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Nordreisa.

Kursene er tverrfaglige og åpne for både nye og gamle faglige ledere og instruktører. Deltakelse på kursene vil gi lærebedrifter forståelse for overordnet del av læreplanverket og fylkeskommunens forventninger om fokus på tilpasset opplæring, vurdering og arbeid- og læringsmiljø. Kursene skal gjøre faglige ledere forberedt på å ta i bruk de nye læreplanene fra 2022.

Kursene arrangeres av KARRI på oppdrag fra Troms fylkeskommune. 

Temaer på kurset i Modul 2

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan ta i bruk den nye læreplanen
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonsledelse
  • Veilederrollen

Kurs 2024

Kurs ved KARRI

KomOpp faglig leder-kurs Harstad 8. mai 2024: Meld deg på her

KARRI v/YVIA

Kurs for daglige ledere og instruktører, Harstad 30. april: Meld deg på her

YVIA 2 faglig leder-kurs i Harstad 13. september: Meld deg på her

En oversikt over kurs i 2024 finner du her

Kontaktinformasjon

Tromsø

Lisbeth Gamst
Mobil: 474 14 788
E-post: post@okfrisor.no

Finnsnes og Nordreisa

Karina Iversen
Mobil: 928 96 191
E-post: karina@komopp.no

Harstad

Hilde Lilleng
Mobil: 416 66 320
Epost: Hilde.lilleng@yvia.no