VIGO-app for fagopplæring

VIGO-appen er et nyttig verktøy for lærlinger, lærekandidater, elever og praksiskandidater.

Ved å laste ned VIGO-app for fagopplæring, kan du få en oversikt over tidligere skolegang, lærekontrakter, oppmelding til fagprøve og resultat etter gjennomført prøve.

Last ned i App Store eller Google Play

Vi anbefaler alle som skal søke læreplass og alle som allerede er i et læreforhold om å laste ned appen.

Den er tilgjengelig både i App Store og Google Play under navnet: Vigo app for fagopplæring. 

Man logger inn med ID-porten.

Det er ingen begrensning på hvem som kan laste ned appen, men personer som ikke finnes registrert som elev i VIGO Opplæring vil ikke få logget inn.

Se brukerveiledning her: Vigo app for fagopplæring (guidecloud.se)

Helsearbeiderfaget og Ambulansefaget - Autorisasjonsregisteret

I appen er det mulighet for å gi samtykke til at fylkeskommunen sender inn dokumentasjon og for visning av dato for når dokumentasjon på bestått fagprøve er sendt til autorisasjonsregisteret.

Dersom du ikke samtykker via appen er du selv ansvarlig for å sende inn dokumentasjon til autorisasjonsregisteret, se informasjon på helsedirektoratet.no.

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no