Reservasjon av skoleplass i videregående opplæring

Hvis du må avbryte videregående opplæring av tvingende grunner, kan du søke om reservasjon av din nåværende skoleplass til neste skoleår.  

Hvem kan søke?

Er du elev med ungdomsrett i Troms og må avbryte skolegangen på grunn av sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller andre tvingende grunner, kan du søke om reservasjon av skoleplass i videregående opplæring. Du må ha både skoleplass og ungdomsrett i Troms for å kunne søke.

Hvilke tilbud kan du reservere? 

Din nåværende skoleplass blir reservert påfølgende skoleår, hvis din søknad blir godkjent. Reservasjonen forutsetter at du søker til samme tilbud og skole innen frist, samt at tilbudet gis påfølgende skoleår. Hvis du søker til andre skoletilbud, faller reservasjonen automatisk bort. 

Slik søker du

Send inn søknad om reservasjon så snart du har gyldig dokumentasjon på plass.

Her finner du skjema for å søke om å reservere skoleplass (PDF, 366 kB)

Veien videre

Vi behandler din søknad så snart vi har mottatt all dokumentasjon. Du får tilsendt et elektronisk svarbrev på www.altinn.no når søknaden er ferdigbehandlet.