Ungdomsrett

Du har etter søknad rett til 3 år med gratis videregående opplæring etter endt grunnskole. Retten kalles ofte for ungdomsrett eller opplæringsrett. 

I hvilket fylke har jeg ungdomsrett? 

Du har normalt ungdomsrett i det fylket der du er folkeregistrert per 1. mars. 

Om du skal flytte til et annet fylke, er det viktig at du orienterer deg om frister og regler i fylket du skal flytte til.

Unntaket er landslinjer, som du kan søke til med rett uavhengig hvor du bor i landet. 

Her finner du lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass

Din ungdomsrett varer normalt i:

  • 3 år ved studieforberedende utdanningsløp
  • 4 år ved yrkesfaglig utdanningsløp
  • eventuelt 1 år lengre ved omvalg av utdanningsprogram eller programområde 

Du kan ta ut retten til og med det året du fyller 24 år. Dersom du avbryter opplæring i skole før 1. november eller opplæring i bedrift før 1/3 av læretida er passert, bruker du ikke av retten din.

Hvem kan søke om utvidet ungdomsrett?

Har du tungtveiende grunner som har forhindret deg til å fullføre videregående opplæring på normert tid, kan du søke om å utvide ungdomsretten. Tungtveiende grunner kan være psykisk eller fysisk sykdom, sterke sosiale utfordringer, svangerskap, militærtjeneste eller lignende. 

Slik søker du

Send inn søknad om utvidet ungdomsrett med nødvendig vedlegg senest 15. april. 

Her finner du søknadsskjema

Veien videre

Vi behandler din søknad så snart vi har mottatt all dokumentasjon. Du får tilsendt et elektronisk svarbrev på www.altinn.no når søknaden er ferdigbehandlet.