Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning på nivå over videregående opplæring.

Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

Utdanningen bygger på enten yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller på lang relevant praksis uten fagbrev. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram.

De ulike utdanningene tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på skole eller som nettstudier.

Troms fylkeskommune eier Fagskolen i Nord.