Nettskolen Troms

Nettskolen Troms tilbyr undervisning på videregående nivå til elever og lærlinger. De har også tilbud til kandidater i voksenopplæring. 

Undervisningen ved Nettskolen Troms foregår i et digitalt klasserom der du som elev møter din faglærer.

Det spiller ingen rolle hvor i Troms du bor, da du kobler deg opp til klasserommet via en nettleser.

Besøk skolens hjemmeside for mer informasjon