Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord–Norge

Kompetansesenteret er tannhelsevesenets ”sykehus”. Her behandles henviste pasienter av tannlegespesialister eller tannleger med annen spesialkompetanse. 

Du finner med informasjon på nettsiden til TkNN. 

Gå til www.tknn.no