Tilbud for unge voksne (21-24 år)

Personer i aldersgruppen 21-24 år får 75 prosent rabatt på undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbudet gjelder deg som fyller 21-24 år i behandlingsåret.

Hva gjør jeg for å få redusert pris? 

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk for å benytte deg av tilbudet. 

Her finner du våre tannklinikker 

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. 

Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Hva gjelder dersom jeg har trygderettigheter på tannbehandlingen?

Du vil da få 75 % rabatt på egenandelen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

Se også: