Tilbud for unge voksne (21-24 år)

Personer i aldersgruppen 21-24 år får 75 prosent rabatt på undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbudet gjelder deg som fyller 21-24 år i behandlingsåret.

Endring i tilbudet

Dagens ordning med 75 prosent rabatt for 21-24 åringer har vært gjeldende fra 27. mars 2023. 

Fra 1. januar til 27. mars 2023 var den gjeldende ordningen at personer i aldersgruppen 21-26 år hadde rett til 50 prosent rabatt.

Helse- og omsorgsdepartementet orienterer om endringen i et rundskriv til landets fylkeskommuner 24. mars 2023

Hva gjør jeg for å få halv pris?

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk for å benytte deg av tilbudet.

Her finner du våre tannklinikker

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Hva gjelder dersom jeg har trygderettigheter på tannbehandlingen?

Du vil da få 75 % rabatt på egenandelen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

Se også: