Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Troms fylkeskommune.

Takster for 2024

Her finner du en oversikt over prisene for ulike tannhelsebehandlinger (PDF, 225 kB)

  • Der Troms fylkeskommune ikke har egne takster brukes tidsdebitering.
  • Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75%.
  • Ved ikke-møtt timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med et honorar på 715,-.
  • For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster ( se fullstendig prisliste) og 75% trekkes fra på sluttsummen.

Tilbud for unge voksne

Personer i aldersgruppen 21-24 år har rett til 75 prosent rabatt på tannbehandling utført i den offentlige tannhelsetjenesten. Dagens ordning har vært gjeldende fra 27. mars 2023. 

Se også: