Pasienters rettigheter

Som pasient i den offentlige tannhelsetjenesten har du en rekke rettigheter. Enkelte rettigheter gjelder kun for spesifikke pasientgrupper.

Gratis tannbehandling

Enkelte pasientgrupper har rett på gratis tannbehandling. 

Se oversikten over hvilke pasientgrupper det gjelder her (PDF, 133 kB)

Du kan ta kontakt med din lokale offentlige tannklinikk hvis du har spørsmål i forbindelse med rettigheter til gratis tannbehandling. Din lokale offentlige tannklinikk kan også gi deg informasjon om hvilken dokumentasjon du må levere til klinikken for å få oppfylt dine rettigheter.

Skyssutgifter

Fylkeskommunen dekker i noen tilfeller pasienters reiseutgifter mellom oppholdssted og nærmeste tannklinikk eller offentlig tannklinikk i samme kommune.

Les mer om dekning av skyssutgifter her (PDF, 205 kB)

21- og 24-åringer

Personer i aldersgruppen 21-24 år får 75 prosent rabatt på undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbudet gjelder deg som fyller 21-24 år i behandlingsåret.

Les mer om dette her

Klagemuligheter

Tannhelsetjenesten i Troms ønsker at våre pasienter skal være fornøyde med behandlingen, informasjon og service.

For deg som har et behov for å klage har vi følgende rutine:

  1. Ta kontakt med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning som du er tilfreds med, så avsluttes saken.
  2. Hvis du ikke får løst saken så ta kontakt med klinikksjefen/adm. leder på den aktuelle tannklinikk. Hvis dere sammen finner en løsning som du er tilfreds med så avsluttes saken.
  3. Hvis samtaler med klinikksjef/adm.leder ikke løser saken, må du klage skriftlig. Klagen skal være skriftlig og inneholde det forholdet du klager på og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen. Det må også fremgå hvilken tannklinikk klagen gjelder. Klagen kan du levere på tannklinikken eller sende i posten.
  4. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, er det mulig å klage til Statsforvalteren. Klage til Statsforvalteren skal være skriftlig og inneholde det forholdet du klager på og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen. Se nettsiden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  5. Dersom klagen ikke fører frem, og saken gjelder erstatning, kan du klage til Norsk pasient skadeserstatning (NPE). Se NPEs nettside
  6. Du kan søke hjelp hos Pasient– og brukerombudet. Se ombudets nettside her

Se også: