Fylkeskulturpris

Vi deler årlig ut en fylkeskulturpris. Med prisen ønsker vi å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst- og kulturlivet i Troms.

Beskrivelse 

Troms fylkeskommune deler årlig ut en fylkeskulturpris.  Fylkeskulturprisen er på kr. 25 000.  

Formål 

Troms fylkeskommunes kulturpris har som formål å gi honnør og anerkjennelse til mottaker av prisen, og å støtte skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms fylke.  

Kriterier 

  • Fylkeskulturprisen kan tildeles skapende/utøvende kunstnere, eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms. 
  • Fylkeskulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner og/ eller organisasjoner. 
  • Mottakeren skal være bosatt i Troms, eller ha særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet. 
  • Kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til kulturprisen.
  • Forslag på kandidater skal fremmes på elektronisk skjema via lenke på fylkeskommunens hjemmeside.

Saksgang

  • Frist for innsendelse av forslag til kandidater er 1. oktober.
  • Hovedutvalget for kultur og helse beslutter etter innstilling fra fylkeskommunedirektøren.
  • Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen skjer i fylkestinget i desember.  

Retningslinjene gjelder fra mai 2024. Elektronisk forslagsskjema er under utarbeidelse og publiseres på denne siden når det er klart.

Politiske vedtak

  • Reviderte retningslinjer ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 13.05.24 sak 27/24