Fylkeskulturpris

Vi deler årlig ut en fylkeskulturpris. Med prisen ønsker vi å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst- og kulturlivet i Troms.

Denne prisen vil få nye retningslinjer i 2024. Informasjon om søknadsfrist, søknadsprosess og nye retningslinjer publiseres på denne siden når dette er vedtatt.