Idrettsstipend

Vi deler hvert år ut idrettsstipend til idretts- og skyttertalenter i fylket. For å få stipend må du være mellom 16 og 25 år.

Hvem kan søke på idrettsstipendet?

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere.

Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett.

Regler

Idrettsstipendet gis ut fra følgende regler:

  • Idrettsstipendet deles ut én gang per år til enkeltutøvere og lag
  • Kandidaten må være i alderen 16-25 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms idrettskrets eller skyttersamlag i Troms
  • Utøveren kan bare motta stipendet én gang

Alle klubber/lag i Troms  idrettskrets og Troms skyttersamlag har mulighet til å søke på vegne av egne medlemmer.

Årlig settes det av 90 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 15 000 kroner.

Saksgang

  1. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema til fylkeskommunen innen oppsatt frist: 28. oktober.
  2. Fylkeskommunen sender så oversikt til særkrets/skyttersamlag for prioritering over innsendte kandidater. Frist for prioritering: 15. november
  3. Fylkesrådet foretar endelig beslutning om tildeling av idrettsstipend det enkelte år
  4. Innstilte kandidater vil bli kontaktet av fylkeskommunen
  5. Idrettsstipendet deles ut i fylkestinget i desember