Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Søknadsfrist for ordninga er 01.12. hvert år. Søknad sendes Miljødirektoratet.

Mål

Å tilrettelegge og stimulere til friluftsaktiviteter i statlig sikrede friluftslivsområder. Eksempler på dette kan være informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, parkeringsplasser, toalett, badebrygge og lignende.

Tiltakene må være i henhold til godkjent forvaltningsplan.

Hvem kan søke? 

Kommuner eller interkommunale friluftsråd.

Hvordan søke? 

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist

 01.12. Hvert år

Kontaktperson

Eivind Høstmark Borge

E-post: eivind.borge@tromsfylke.no

Telefon: 77 78 81 79