Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.​

Tilskuddsordningen skal støtte prosjekter som legger til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen har til sammen kr. 170 000,- til fordeling i 2024. 

Retningslinjene finner du her (PDF, 114 kB)

Målgruppe

Målgruppe for tilskuddsordningen er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn prioriteres.

Hvem kan søke støtte?

Kommuner som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere. Virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring.

Prosjekter med regional/lokal forankring prioriteres.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen i 2024 er 7. juni.   

Søknaden må inneholde

  • Tydelige mål og forventet resultat for prosjektet
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Beskrivelse av planlagte aktiviteter, inkludert plan for opplæring/oppfølgning av innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift
  • Budsjett i samsvar med aktiviteter
  • Finansieringsplan
  • Plan for rekruttering av deltakere i prosjektet (inkludert eventuell plan for særskilt rekruttering av kvinner) 
  • Målgruppe/geografisk område for prosjektet 
  • Planlagte møteplasser/samarbeidsarenaer 
  • Beskrivelse av søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet 

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen, kontakt: 

Keilin Dahlmo 

E-post: keilin.dahlmo@tromsfylke.no