Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for ordningen er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Tilskuddsordningen har 230 000,- til fordeling i 2024. 

Retningslinjene for tilskuddsorningen finner du her (PDF, 48 kB)

Målgruppe 

Målgruppe for tilskuddsordningen er innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse.

Hvem kan søke støtte?

Kommuner, virksomheter/bedrifter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor.

Prosjekter med regional/lokal forankring prioriteres.

Søknadsfrist

Søknadsfristen i 2024 er 7. juni. 

Søknaden må inneholde:

  • Tydelige mål og forventet resultat for prosjektet/mentor-/traineeordninge
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet/mentor-/traineeordninge
  • Beskrivelse av planlagte aktiviteter 
  • Budsjett i samsvar med aktiviteter 
  • Finansieringsplan
  • Plan for rekruttering
  • Plan for evaluering 
  • Beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere 
  • Beskrivelse av søkers kompetanse for å gjennomføre prosjektet

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav.

Retningslinjene finner du her (PDF, 48 kB)

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen, kontakt: 

Keilin Dahlmo 

E-post: keilin.dahlmo@tromsfylke.no