Erasmus+ for elever, lærlinger og ansatte

Troms  fylkeskomme arbeider aktivt for å gjøre Erasmus+ programmene tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner, elever og lærere i Troms.

Erasmus+ er EUs samarbeidsprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. På nasjonalt nivå i Norge forvaltes Erasmus + av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Som verdens største utdanningsprogram støtter Erasmus+ mobilitets- og samarbeidsprosjekter innenfor hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

Programmet legger til rette for praksisopphold eller deltakelse i samarbeidsprosjekt i Europa.

Gjennom Erasmus+ vil mer enn fire millioner personer motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet.

Kontaktperson

Håkon Dahlmo

Spesialrådgiver​​​​​

E-post: hakon.dahlmo@tffk.no