NORA

NORA er en grenseregional komité under Nordisk ministerråds regionalpolitiske samarbeidsprogram som fungerer som et mellomstatlig samarbeid.

NORA finansierer prosjekter i et område som omfatter Færøyene, Grønland, Island og i de norske kystfylkene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Til tross for store avstander, har NORA-landene likevel en rekke felles karakteristika, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd. I tillegg har NORA-landene en strategisk viktig beliggenhet som inngangsport til Arktis.

NORAS virksomhet

NORAs virksomhet deles i tre deler:

 1. Det prosjektstøttende NORA som etter søknadsprosedyrer støtter samarbeidsprosjekter mellom aktører i Nord-Atlanteren og Arktis.
 2. Det agendasettende NORA tar initiativ til på forskjellig vis å sette vedkommende temaer fra for eksempel NORAs prosjektvirksomhet samt komitéens egne temaer på den politiske agendaen i Nord-Atlanteren og Arktis.
 3. Det allianseskapende NORA søker samarbeid og synergi med andre aktører og organisasjoner som er aktive i det nordatlantiske området, for på den måten å styrke felles innsatser.

NORA-strategien 2021-2024

NORA er en liten organisasjon med et stort nedslagsfelt. I perioden vil NORA arbeide for et tettere samarbeid på områder som er viktige for regionens utvikling. Oppsummert skal NORA i perioden jobbe for fire hovedmål:

 1. Å bidra til regionens generelle utvikling.
 2. Å bidra til å diversifisere regionens økonomier med nye og innovative løsninger.
 3. Å bidra til en grønn, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig utvikling i Nord-Atlanteren på prioriterte innsatsområder.
 4. Arbeide for tettere samarbeid med Nordens naboer mot vest, spesielt Skottland.

NORA har en prosjektfinansieringsordning og prioriterer søknader innenfor følgende sektorer:

 1. Bioøkonomi
 2. Bærekraftig turisme
 3. Sirkulær økonomi
 4. Transport
 5. Energi
 6. Lokalsamfunn

Les mer om NORA-strategien og prioriterte satsningsområder for prosjektfinansiering i strategidokumentet 2021-2024: NORA-strategi 2021-2024. 

Koordinator for de nordnorske fylkene er Nordland fylkeskommune ved Eilen Zakariassen.

Les mer på NORAs nettsider