Arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Bakgrunn

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere en søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Litteraturstrategi for Nord-Norge forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Bakgrunnsdokumenter

Litteraturstrategi for Nord-Norge

Den nordnorske kulturavtalen (PDF, 202 kB)

Kriterier for å søke arbeidsstipend

  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Teksten som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Krav til søknaden

  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i
  • Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
  • Vedleggene lastes opp i filformatet PDF
  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. mars 2024

Jury

Juryen består av to representanter fra litteraturmiljøet i Nord-Norge og en representant fra litteraturmiljøet uten tilknytning til Nord-Norge. Juryen velger stipendmottakere. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakerne bli informert. 

Tildeling

Arbeidsstipendene deles i 2024 ut på Bransjetreffet i Bodø 27. september. Mottakerne får beskjed om tildelingen i god tid før bransjetreffet. De som ikke er mottakere vil først få beskjed om avslag etter 27. september.

Søknadsskjema for arbeidsstipend

Kontakt 

Sunniva Knutsen

Fylkesbiblioteksjef i Finnmark

Send e-post til sunniva.knutsen@ffk.no

​​​​Telefon: 48204998