Arbeidsstipend for scenekunstnere

Stipendet skal stimulere til utvikling av scenekunstnerskap, og bidra til at scenekunstnere kan leve av sitt virke.

Elektronisk søknadsskjema vil være tilgjengelig fra ca. 02.09.2024.

Formål

Arbeidsstipendet skal bidra til å gi kunstnere muligheten til å videreutvikle sitt kunstnerskap innen scenekunstfeltet. Arbeidsstipendet skal bedre muligheten til å leve av sitt virke som kunstner. 

Stipendet er på kr. 150 000. 

Kriterier for å få tilskudd: 

  • Kunstneren må bo og virke i Troms.
  • Kunstneren må være yrkesaktiv kunstner innen scenekunst (teater, dans, performance, m.m.), og ha kunstnerisk virksomhet som sitt hovedvirke.
  • Stipendet kan benyttes til et konkret kunstnerisk prosjekt eller faglig fordypning.
  • Arbeidsstipend kan ikke søkes av kunstnere under utdanning. Dette gjelder også ikke-kunstnerisk utdanning.

 Krav til søknaden: 

  • Søkere må legge ved oppdatert CV med informasjon om kunstnerisk aktivitet
  • Begrunnelse for søknaden
  • Presentasjon av eget arbeid (portfolio i PDF med billed-, lyd og/eller videomateriale)
  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 1. oktober.  

Fagjury og tildeling 

Hovedutvalget for kultur og helse tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury.  Fagjuryen består av representanter med bred scenekunstfaglig kompetanse. 

Stipendet deles ut i fylkestinget i desember. 

Rapportering 

Stipendmottaker skal levere skriftlig rapport om arbeidsstipendets betydning for utvikling av kunstnerisk virksomhet to måneder etter avsluttet stipendperiode.  

Politiske vedtak

  • Reviderte retningslinjer ble vedtatt i hovedutvalg kultur og helse 13.05.24 sak 25/24

Kontakt