Arbeidsstipend for visuelle kunstnere

Stipendet skal stimulere til utvikling av visuelle kunstnerskap, og bidra til at visuelle kunstnere kan leve av sitt virke.

Formål 

Arbeidsstipendet skal bidra til å gi kunstnere muligheten til å videreutvikle sitt kunstnerskap innenfor det visuelle kunstfeltet. Arbeidsstipendet skal bedre muligheten til å leve av sitt virke som kunstner. 

Stipendet er på kr. 150 000. 

Kriterier for tildeling av arbeidsstipend

  • Kunstneren må bo og virke i Troms.
  • Kunstneren må være yrkesaktiv innen visuell kunst (billedkunst, kunsthåndverk, fotokunst, lydkunst, performance, m.m.), og ha kunstnerisk virksomhet som sitt hovedvirke.
  • Kunstneren skal som hovedregel ha utdanning på høyere nivå og / eller dokumentert medlemskap i en kunstnerorganisasjon.
  • Arbeidsstipend kan ikke søkes av kunstnere under utdanning. Dette gjelder også ikke-kunstnerisk utdanning.

Krav til søknaden: 

  • Søkere må legge ved oppdatert CV med informasjon om kunstnerisk aktivitet
  • Begrunnelse for søknaden
  • Presentasjon av eget arbeid (portfolio i PDF med billed-, lyd og/eller videomateriale)
  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.oktober. 

Fagjury og tildeling 

Hovedutvalget for kultur og helse tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Fagjuryen består av representanter med bred kompetanse fra det visuelle kunstfeltet. 

Stipendet deles ut i fylkestinget i desember. 

Rapportering 

Stipendmottaker skal levere skriftlig rapport om arbeidsstipendets betydning for utvikling av kunstnerisk virksomhet to måneder etter avsluttet stipendperiode.  

Politiske vedtak

  • Retningslinjer ble vedtatt i hovedutvalg kultur og helse 13.05.24 sak 26/24