BarentsKult

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen.

På grunn av den pågående krigen i Ukraina er det mange forhold som gjør kultursamarbeid i Barentsregionen med russisk partner krevende. På BarentsKults nettsider finner du informasjon om hvordan denne situasjonen påvirker Barentssamarbeidet og dine prosjektideer for fremtidige samarbeid.

Gå til BarentsKults nettsider

Barentssekretariatets nye hovedmål er å bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Dette skal de gjøre gjennom å legge til rette for, og støtte samarbeidsprosjekter nordnorske aktører ønsker å gjennomføre med samarbeidspartnere, hovedsakelig i det nordlige Sverige og Finland. 

Etter 15. november 2023 ble muligheten til å søke på støtteordninger innenfor gammelt regelverk, stengt.

Følg med på Barents.no for oppdatering om nye søkeordninger

Kontakt

Anne Mette Sætra

Rådgiver

Send e-post til anne.mette.satra@tromsfylke.no

Telefon: +47 77 78 82 22

Mobil: +47 91 83 39 14