Den kulturelle skolesekken

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen.

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet i Troms.

Informasjon om DKS, søknadsprosess og søknadsportal