Tilskudd til fartøyvern

Riksantikvaren fordeler statlige midler til vernede og fredede fartøy.

Søknad foregår elektronisk via Digisak, søknadsportalen for kulturminneforvaltningen.

Søknaden behandles av fylkeskommunene.

Søknadsfristen: 1. november.

Ytterligere informasjon

Gå til Riksantikvarens nettsider

Kontakt

Nils Marius Johansen

Spesialrådgiver

Send e-post til nils.marius.johansen@tffk.no

Telefon: +47 90 47 95 72

Mobil: +47 90 47 95 72