Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Nå kan du søke fylkeskommunen om støtte til teknisk-industrielle kulturminner. Det kan gis tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. 

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.

Tekniske og industrielle kulturminner omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.

Mål

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle anlegg, som grunnlag for forskning, formidling, opplevelse, bruk og mulig ny bruk.

Hvem kan søke?

Ikke-statlige eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner. 

Hva kan du søke om?

Tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold. Du kan også søke om støtte til tiltak som på annen måte sikrer eller dokumenterer tekniske og industrielle kulturminner.

Slik søker du

Søknadsskjema med vedlegg sendes på e-post til kontaktperson oppgitt under. 

Søknadsfristen er 1. november.

Mer informasjon om ordningen fra Riksantikvaren

Søknadene behandles av fylkeskommunen. Svar på søknaden kan forventes i løpet av våren påfølgende år.

Kontakt

Nils Marius Johansen

Spesialrådgiver

Send e-post til nils.marius.johansen@tromsfylke.no

Telefon: +47 90 47 95 72

Mobil: +47 90 47 95 72