Ungdomskassa Troms

Ønsker du å arrangere noe for ungdom i Troms fylke, og skape bo- og blilyst? Da kan du søke om støtte fra Ungdommens fylkesråd. 

Formålet er å støtte ungdom i alderen 13-22 år til for eksempel aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse.

Prosjekter som søker skal komme ungdom i fylket til gode og gi meningsfull fritid. 

Hvem kan søke støtte? 

 • Ungdomsråd, lag, foreninger, elevråd, ungdomsklubber etc.
 • Målgruppen er mellom 13 og 22 år. I en gruppe som søker må majoriteten av medlemmene være under 22 år. Det gis ikke støtte til grupper der medlemmer er over 25 år. 
 • Prosjektet må ha tilknytning til Troms. 
 • Må være gratis for deltakere. 
 • Prosjektet skal ha stor grad av ungdomsmedvirkning. For eksempel kan ungdom være initiativtakere, være med på planlegging og gjennomføring eller ansvarlige for hele prosjektet. 
 • Det kan søkes støtte opp til kr 50 000,- 
 • Søker må ha organisasjonsnummer (for eksempel skolen, kommunen, ungdomsklubben).

Eksempler på hva det kan søkes støtte til: kulturprosjekter og arrangementer, kurs, utstyr og andre ungdomsaktiviteter. Prosjektet skal ivareta likestilling, demokratiske verdier og være åpen for alle. Alle prosjekter skal være rusfri og partipolitisk uavhengig. 

Vi ønsker både store og små prosjekter velkommen til å søke.

Søknadsfrister:

Søknadsfrister er satt til 22. april, 26. september og 22. november. 

Send inn søknad digitalt her

Hva må søknaden inneholde?

 • Hvem som søker
 • Kontaktinformasjon
 • Beskrivelse av tiltak og grad av ungdomsmedvirkning
 • Søknadssum
 • Budsjett som viser hvordan prosjektet finansieres

Rapportering 

Rapport og regnskap av prosjektet skal sendes til Troms fylkeskommune senest 3 uker etter endt gjennomføringsdato. 

Hva støtter vi ikke? 

 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter
 • Oppgaver som er gitt gjennom skole/ utdanning
 • Tapt lønn
 • Driftsmidler
 • Ordinær drift som for eksempel gjennomføring av årsmøter
 • Søkere som mottar annen støtte fra Troms fylkeskommune

Utbetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales etter tilsendt faktura. 

Har du spørsmål, kontakt: 

Hilde Therese Normo

Ungdomskoordinator

E-post: hilde.therese.normo@tromsfylke.no