44,6 millioner kroner til Tromsdalen idrettshall

Fylkestinget setter av 44,6 millioner kroner til renovering av Tromsdalen idrettshall. Pengene hentes fra fylkeskommunens inntekter fra salget av Åsgårdmarka.

En kvinne og en mann sitter bak et møtelederbord. Foto.  - Klikk for stort bildeFylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) og fylkesvaraordfører Benjamin Furuly (H) under behandling av sak 18/24 og sak 17/24. Saksdokumentene finnes nederst i saken. Hanne Lille/Troms fylkeskommune.

I sitt vedtak i sak 17/24 erkjenner fylkestinget at tilstanden ved Tromsdalen idrettshall er så dårlig at hallen må renoveres eller bygges ny. 

Videre ber fylkestinget fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak om finansiering, samt om det er behov for renovering eller nybygg. Dette etter at en tilstandsvurdering og tilhørende kostnadsberegning er gjennomført. 

Fylkestinget forutsetter i sitt vedtak at Tromsø kommune og Troms fylkeskommune dekker de endelige kostnadene i henhold til eierbrøk, det vil si 50-50, uavhengig om hallen renoveres eller bygges ny. 

Dette ble besluttet i følgende saker: 

18/24 - Disponering av netto salgsgevinst – Åsgårdmarka 

17/24 - Behov for renovering av Tromsdalen idrettshall