5 millioner til fylkets kulturarv

Hovedutvalget for kultur og helse har fordelt over 5 millioner kroner i tilskudd til 19 kulturminner i Troms. Summen er fordelt på fredede hus i privat eie, teknisk-industrielle kulturminner og fartøy. 

Et gammel saghus beliggende ved et vann. Foto.  - Klikk for stort bildeAusfjordsaga i Balsfjord kommune er ett av kulturminnene som har fått innvilget tilskudd i 2024. Troms fylkeskommune.

For 2024 har Troms fylkeskommune mottatt søknader for tilskudd over de tre ordningene på til sammen 29 081 093, mens tilgjengelige midler var på 6 080 000,-. Fylkeskommunen fordeler disse midlene på vegne av Riksantikvaren. 

Hovedutvalgsleder for kultur og helse, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), medgir at strenge prioriteringer har vært nødvendig med små tilgjengelige midler fra de statlige ordningene. 

– Selv om vi har måtte prioritere hardt, håper jeg likevel at de tildelingene vi nå har gjort vil gjøre eierne av kulturminnene i stand til å ivareta dem i tiden framover. 

Fredede bygninger og anlegg i privat eie

Totalt ble det innvilget 1 228 023,- til fredede hus i privat eie. 

Tilskudd til fredede bygg og anlegg i privat eie 2024
Bygg   Tilsagn  
Kirsten Sand - huset, Tromsø  kr       120 000,00
Giævergården, Lyngen  kr       200 000,00
Fogd Dreyersgt. 16, Tromsø  kr         70 000,00
Den katolske Bispegård, Tromsø  kr       337 500,00
Fjeldstad gård, Salangen  kr       409 037,00
Gammelskolen Sappen, Nordreisa  kr         32 986,00
Hamnvik Handelsted, Ibestad  kr         58 500,00
Sum fredede bygg 2024  kr   1 228 023,00

Teknisk-industrielle kulturminner

For teknisk-industrielle kulturminner delte hovedutvalget for kultur og helse ut totalt 460 000,- til tre ulike kulturminner. 

Tilskudd til teknisk industrielle kulturminner 2024
Anlegg   Tilsagn  
Aursfjordsaga, Balsfjord  kr      220 000,00
Lysmotor Mortenshals  kr      220 000,00
Bårevogn, Tromsø  kr        20 000,00
Midler uforutsette tiltak  kr        20 000,00
Sum teknisk industrielle anlegg  kr      480 000,00

Fartøyvern 

Til vernede fartøy ble det totalt tildelt 3 370 000,- i tilskudd. 

Tilskudd til fartøyvern 2024
Fartøy  Tilsagn  
RS Biskop Hvoslef, Malangen  kr        200 000,00
Brottsjø, Gratangen  kr        100 000,00
Grytøy, Harstad  kr        500 000,00
Svenja, Kvæfjord  kr     1 700 000,00
Signe I, Tromsø  kr        100 000,00
Roy Al, Gratangen  kr        300 000,00
Anna Rogde, Harstad  kr        170 000,00
Alba, Harstad  kr        100 000,00
SAVOS, Harstad kommune  kr        200 000,00
Sum fartøy 2024  kr     3 370 000,00