Disse 32 festivalene får tilskudd i 2024

Hovedutvalget for kultur og helse har tildelt 3 080 000,- til 32 ulike festivaler i Troms. Ved årets tildelinger har festivaler for barn og unge blitt prioritert. 

39 søknader kom inn til fristen, og det ble tildelt tilskudd til 32 festivaler, hvor ti festivaler får 3-årig tilsagn. 

Barn og unge prioriteres

Fylkestinget vedtok i desember budsjett for 2024, og valgte å øke tilskuddsordningen i år med 600 000, for å styrke festivaler som har barn og unge som målgruppe. Hovedutvalgsleder Eirik Losnegaard Mevik (Ap) uttaler:

- Vi har et fantastisk mangfold av festivaler i Troms. Mange små og noen store, og en stor variasjon på innhold fra de ulike kunst- og kulturuttrykkene. Det er spesielt flott å se at så mange festivaler også satser på godt og gjennomtenkt innhold for barn og unge. Med ekstra midler i år kunne vi løfte frem viktigheten av at festivalen som et sted for opplevelse av kunst og kultur på høyt nivå, også inkluderer dem, avslutter Mevik. 

Årets tildeling er ellers blitt søkt og vurdert ut ifra retningslinjer for ordningen gjeldende for Troms og Finnmark fylkeskommune. Det vil innen neste utlysning komme reviderte retningslinjer for tilskuddsordningen, for Troms fylkeskommune. 

Her kan du se hvilke festivaler som mottar tilskudd

Sør-Troms

Festivaltilskudd 2024 Sør-Troms
Festivalnavn  Arr.-sted   Tilsagn 2023   Varighet
Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF)  Harstad  70 000 1-årig
Bakgården  Harstad  80 000 3-årig, år 1
Contrasto  Harstad  35 000 1-årig
Foldvik Marked og Kystkulturfestival  Gratangen  30 000 1-årig
ILIOS-festivalen Harstad  130 000 3-årig, år 1
Márkomeannu  Tjeldsund   130 000 3-årig, år 1
Nordnorsk Litteraturfestival  Harstad  40 000 1-årig
Trondenesdagene  Harstad  30 000 1-årig
Rockholm  Harstad 30 000 1-årig

Midt-Troms

Festivaltilskudd 2024 Midt-Troms
Festivalnavn  Arr.-sted   Tilsagn 2023   Varighet
Kalottspel  Målselv  100 000 3-årig, år 1
Kråkeslottfestivalen  Senja  60 000 1-årig
Lyst heile natta - Senja barnefestival  Senja  75 000 3-årig, år 1
Kulturuka i Dyrøy Dyrøy 30 000 1-årig

Nord-Troms

Festivaltilskudd 2024 Nord-Troms
Festivalnavn  Arr.-sted   Tilsagn 2023   Varighet
Spinnvill Rokkefestival  Kåfjord  30 000 1-årig
Paaskiviikko  Nord-Troms  120 000 3-årig, år 1
Mun Dajan Kåfjord 35 000 1-årig

Tromsø-regionen 

Festivaltilskudd 2024 Tromsø-regionen
Festivalnavn  Arr.-sted   Tilsagn 2023   Varighet
Arctic Jam Tromsø 30 000 1-årig
Arctic Opera Festival  Tromsø (Harstad/ Målselv)  60 000 1-årig
Bukta - Tromsø Open Air Festival Tromsø  100 000 3-årig, år 2
Insomnia Festival Tromsø  150 000 3-årig, år 1
Karlsøyfestivalen Karlsøy 60 000 1-årig
Nordlysfestivalen  Tromsø  275 000 1-årig
Nordisk Ung Film Festival (NUFF)  Tromsø  130 000 3-årig, år 1
Open Out  Tromsø   40 000 1-årig
Ordkalotten internasjonale litteraturfestival Tromsø  120 000 3-årig, år 1
Rabalderfestivalen / Riedja festivála Romssa Tromsø   75 000 3-årig, år 1
Samisk Uke  Tromsø  95 000 1-årig
Tromsø Internasjonale Filmfestival / TIFF Junior / Stumfilmdager i Tromsø Tromsø  600 000 3-årig, år 1
Tromsø Internasjonale Kirkefestival  Tromsø  30 000 1-årig
Tromsø Jazzfestival  Tromsø  130 000 1-årig
Tromsø World Festival  Tromsø  60 000 1-årig
Vårscenefest  Tromsø  100 000 3-årig, år 1