Disse kunstnerne får reise- og fraktstøtte i 2024

Syv kunstnere vil motta støtte til arbeidsopphold, deltakelse på utstillinger og faglige arrangement i Norge og utlandet. 

Illustrasjonsfoto. Kunstverk av Ingeborg Annie Lindahl.  - Klikk for stort bildeIngeborg Annie Lindahl er en av kunstnerne som har blitt tildelt støtte. Her representert ved sitt verk "This too shall pass - Drawn from nature" (2022). Audun Selnes/Bodø Biennale.

Hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 55 000 kroner i reise- og fraktstøtte for profesjonelle aktører innen visuell kunst. Til sammen vil syv kunstnere motta støtte. 

15 søknader kom inn til fristen, og det ble til sammen søkt om 265 178 kroner. 

Hele tilskuddspotten ble fordelt i hovedutvalgsmøtet i mai.  Det blir ikke ny søknadsrunde før i 2025. 

Her kan du se hvilke kunstnere og tiltak som mottar tilskudd

Tildeling reise- og fraktstøtte 2024
Søker Tiltak Kommune Tilsagn 2024
Hilde Brita Hauan Johnsen Utstilling på  EMMK – Estisk museum for samtidskunst i Tallin, Estland Tromsø 8000
Selma Johanna Victoria Köchling Deltakelse på JAM PUBLIC Kunstfestival P*ART*Y 2024, Kristiansand Salangen 10000
Ellen Kristina Vikström Deltakelse på Expanding North Residency på Filmverskaden i Vaasa, Finland Tromsø 6000
Tanya Busse Utstilling på KUBE kunstmuseum, Ålesund Tromsø 3000
Tanya Busse Deltakelse på Greenlight Triennale i Telemark Tromsø 3000
Marita Isobel Solberg Kunstnerresidens på Grace Exhibition Space og Rosekill Farm i New York, USA Tromsø 11000
Ingeborg Annie Lindahl Utstilling på Terminal B, Kirkenes Harstad 10000
Pei-Han Lin  Arbeidsopphold på Videoverkstedet ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst Tromsø 4000
Sum 55000

Formålet med ordningen 

Formålet med ordningen er å støtte deltakelse av profesjonelle aktører innen visuell kunst i Troms på utstillinger og faglige programmer som man er invitert til å delta i, både i Norge og utlandet.

Støtteordninger er viktige for utvikling av kunstnermiljøet. Synlighet og offentlig deltagelse er med på å påvirke hvem som mottar stipender og støtte nasjonalt. 

Kunstnermiljøene har behov for ordninger som kan bidra til synliggjøring av deres aktivitet for anerkjennelse og publisitet. Deltakelse på utstillinger utenfor regionen gir økt mulighet for salg, synliggjøring og etablering av nye kontakter. Tilgang på verkstedsfasiliteter som ikke er tilgjengelig i fylket er viktig for at kunstnere skal tilegne seg ny kunskap og ferdigheter, og for kunstproduksjonen.