Fagskolen i Nord får nytt navn

Fylkestinget vedtok i dag å endre navnet på Fagskolen i Nord. Skolen skal nå hete Fagskolen i Troms. 

I saksfremlegget framkommer det at navnebytte gjøres for å synliggjøre Troms fylkeskommunes eierskap til fagskolen. 

Skolen fikk navnet «Fagskolen i Nord» da Troms og Finnmark fylkeskommune var eier. 

Nye styrevedtekter 

I samme sak vedtok fylkestinget også nye styrevedtekter for Fagskolen i Troms. 

Fagskolelovens Kapittel 3 Organiseringen av fagskoler, krever at eier oppretter eget styre med tilhørende vedtekter. 

Etter at Finnmark fylkeskommune trakk seg ut av Fagskolen i Nord i desember 2023, var det behov for å vedta nytt styre og vedtekter. 

Styresammensetningen vedtas i en annen sak. 

Se alle dokumenter i sak 28/24 - Navn på Troms fylkeskommunes fagskole og vedtekter for styre