Fagskolen i Troms imponerte

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel tok rett før påske turen til Fagskolen i Troms’ avdeling for verkstedteknologi i Harstad. Der fikk han blant annet høre mer om det gode samarbeidet skolen har med næringslivet. 

En gjeng mennesker står i et klasserom. Foto.  - Klikk for stort bildeForsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel på besøk hos Fagskolen i Troms' avdeling i Harstad. Tone Anita Karlsen/Equinor.

En viktig del av besøket var ministerens møte med studentene, spesielt tredjeårsstudenter innen sveiseteknologi. Disse studentene delte sine erfaringer med fagskolens teknologier og hvordan disse anvendes i deres utdannelse. 

Ministerens besøk omfattet også en tur gjennom fagskolens avanserte laboratorier, inkludert 3D-lab, lab for materialundersøkelser, havariundersøkelser og en del av robotlaboratoriet.

Oddmund Hoel uttrykte stor takknemlighet for besøket og roste fagskolens arbeid med å fremme samarbeid mellom næringslivet og andre sektorer. 

– Det er viktig for å møte kompetansebehovet i nord, og der bidrar fagskolen godt. Og det er alltid gøy å møte studentensa Hoel, som la vekt på fagskolens rolle i å dekke regionens behov for kvalifisert arbeidskraft.

Samarbeid med Næringslivet

Et annet høydepunkt ved besøket var orienteringen knytet til fagskolens samarbeid med ledende bedrifter. Blant disse var Equinor, representert ved Camilla Johnsen, som delte erfaringer fra samarbeidet med fagskolen innen prosessteknologi og AM-teknologi ("3D printing"), samt utviklingen av et nytt studium i smart drifts- og vedlikeholdsteknologi.

Seashore Technology, ved direktør Geir Øverland, informerte om samarbeidet med fagskolen i utviklingen og design av renseverktøy for oljeindustrien, noe som understreker fagskolens bidrag til praktisk og relevant utdanning for fremtidens fagskoleingeniører.

Oberstløytnant Wang fra Luftforsvaret belyste samarbeidet med fagskolen for utvikling av etterutdanningsprogrammer for flyteknisk personell, noe som viser fagskolens viktige rolle både for sivil og militær sektor i regionen.

– Det er imponerande korleis dei jobbar målretta for samarbeid med både næringslivet og andre sektorar. Det er viktig for å møta kompetansebehovet i nord, og der bidreg fagskulen godt, sa ministeren under besøket.

Fagskolens betydning

Besøket av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel til Fagskolen i Harstad understreker regjeringens engasjement i å støtte fagskolens utvikling og dens bidrag til å dekke kompetansebehovet i nord. 

Gjennom tett samarbeid med industrien og en praktisk tilnærming til utdanning, viser Fagskolen Troms hvordan den fortsetter å være en vital ressurs for studentene og samfunnet de tjener.