Formannskapsmodellen innføres i Troms

Det ble vedtatt å innføre formannskapsmodellen i Troms fylkeskommune, da det nye fylkestinget konstituerte seg tirsdag 24. oktober.

Loga sámegillii

Valg av styringsform var første sak ut, da styringsformen legger føringer for videre valg av blant annet fylkesordfører og fylkesvaraordfører, samt fylkesutvalg.

Formannskapsmodellen innebærer at fylkestinget selv velger et fylkesutvalg. Disse velges blant fylkestingets medlemmer for fire år. Fylkesutvalget velges etter forholdsvalg eller avtalevalg.

Medlemmer og varamedlemmer til fylkesutvalget, velges for fire år av og blant medlemmene av fylkestinget.

I en formannskapsmodell er fylkesordføreren den øverste politiske representanten for fylkeskommunen.

Fylkeskommunens øverste sjef vil være fylkesdirektøren.

Det konstituerende fylkestinget i Troms finner sted 24. og 25. oktober.

Se alle saker som skal opp til behandling her