Første budsjett for Troms lagt fram

Fylkesdirektøren foreslår å bruke 250 millioner kroner av fond i sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Portrett av en kvinne i sort genser. Foto.  - Klikk for stort bildeFylkesdirektør Camilla Bjørn har levert sitt forslag til budsjett for 2024. Saken skal videre behandles i fylkesutvalget og fylkestinget. Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune.

– For å bedre den økonomiske balansen og redusere rente- og avdragsbelastningen innstilles det på bruk av 250 millioner kroner fra disposisjonsfond i 2024 for å øke egenkapitalgraden i vedtatte investeringer, altså erstatte låneopptak, for slik å redusere rente og avdragsbelastningen på samferdselssektoren. Jeg anser denne disponeringen som nødvendig da rente- og avdragsbelastningen er så høy at disponible midler til veivedlikehold og kollektiv er for marginale, sier fylkesdirektør Camilla Bjørn.

Krevende prosess 

Fylkesdirektøren har levert sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 for den nye Troms fylkeskommune. 

Hun fremhever i sin innstilling til fylkesutvalget at budsjettprosessen har vært krevende, og da først og fremst kostnadsøkningen på driftskontrakter på vei og kollektiv og de økende finansielle kostnadene. Det er flere elever i videregående skole, flere er i lære og kvalifisering av voksne er positivt, men det presser budsjettene våre, skriver fylkesdirektøren i sin innstilling.

Fylkesdirektøren fremhever likevel at det i økonomiplanperioden legges opp til at man skal komme ut med netto driftsresultat, altså «overskudd», slik at det skal settes over penger igjen tilbake til disposisjonsfondet for å bygge det opp igjen til målsettingen om et disposisjonsfond på 5 prosent.

Noen nøkkeltall

Fylkesdirektøren legger fram et budsjett med følgende nøkkeltall:

  • Netto driftsbudsjett 2024 3.789.390.000 kroner
  • Investeringsbudsjett 2024 1.449.509.000 kroner
  • Investeringer i økonomiplanperioden 2024-2027 4.398.553.000 kroner
  • Låneopptak 2024 669.774.000 kroner
  • Samlet lånegjeld øker fra 3.980.017.000 kroner i 2024 til 5.412.474.000 kroner i 2027
  • Det foreslås innsparingstiltak på 37.325.000 kroner i 2024

Du kan lese hele saksfremlegget her