Fylkesutvalgets første møte

Fylkesutvalget i Troms avholdt sitt første møte mandag 20. november. På sakslisten sto blant annet budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027. 

Ni personer poserer foran et fargerikt veggbroderi. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Troms var samlet for første gang 20. november. Troms fylkeskommune

Det er første gang på 20 år at Troms fylkeskommune har et fylkesutvalg. Dette kommer av at fylkestinget vedtok å innføre formannskapsmodellen under sitt konstituerende møte 24. oktober.

Fylkesutvalget i Troms består av ni medlemmer vagt av og blant fylkestingets representanter. Utvalget ledes av fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap).  

Saksliste 

I tillegg til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027, var følgende saker på dagsorden: 

 1. Retningslinjer for representasjon og bevertning for folkevalgte i Troms fylkeskommune
 2. Retningslinjer for tjenestereiser - folkevalgte i Troms fylkeskommune 
 3. Ny beredskapsplan Troms fylkeskommune 
 4. Iverksetting av Kommunal- og distriktsdepartementets oppdragsbrev for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk 
 5. KomRev Nord IKS - Ny selskapsavtale 
 6. Barentssekretariatet IKS - revidering av selskapsavtalen 
 7. Nord-Norges Europakontor i Brüssel - revidering av samarbeidsavtale 
 8. Samarbeidsavtale elev-, lærling- og mobbeombud 
 9. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Troms fylkeskommune 
 10. Høringsinnspill - Forslag til endringer i vannforskriften 
 11. Vedtektsendringer Fylkeskommunalt næringsfond Troms som følger av overgang til formannskapsmodell 

Saksdokumentene kan leses i sin helhet her