Høring: Godtgjørelsesreglement

I henhold til forvaltningslovens §37 legger fylkeskommunedirektøren med dette forslaget til godtgjørelsesreglement for fylkestinget i Troms ut på offentlig høring. 

Høringsfrist

Frist for tilbakemelding settes til 30. november kl. 12.

Høringsdokument

Forslag til godtgjørelsesreglement finner du her

NB! Ved en inkurie har godtgjørelse til fylkesutvalget falt ut av dokumentet. Det innstilles på at fylkesutvalgets medlemmer mottar 50% frikjøp for dette vervet. 

Forslaget skal politisk vedtas av fylkestinget i Troms i løpet av samlingen 4-8 desember 2023. Det er derfor mulig endringer vil komme i det endelige vedtaket.

Innspill sendes til tor.arne.morskogen@tffk.no innen 30. november kl. 12.00.