Høysesong for veiarbeid

Sommerens anleggsarbeid er i gang på fylkesveiene i hele Troms. Dette fører til redusert framkommelighet noen steder.

Sommeren er høysesong for veiarbeid, ettersom mange tiltak ikke kan gjennomføres andre tider av året.

I Troms er Fylkesveiløftet 2024 i gang, samtidig som det gjennomføres utbyggingsprosjekter, asfaltering og ordinært vedlikehold langs veiene. Dette medfører at noen strekninger må stenges på dags- eller nattetid, eller at fartsgrensen settes ned.

I tillegg øker trafikken på sommeren, noe som bidrar til at mange bilister vil oppleve ventetid på turen sin.

Farlig å arbeide langs veien

Hvis bilistene lar frustrasjonen sin går utover de som jobber langs veien, kan dette bli farlig for veiarbeiderne. En undersøkelse fra Kantar, gjennomført for Trafikksikkerhetsforeningen i 2022, viste at både veiarbeiderne og bilistene opplever det som farlig å arbeide langs veien.

Samtidig setter trafikanter som ikke forholder seg til trafikkregulering, nedsatt fartsgrense eller veistenginger sin egen helse på spill.

– Vi stenger veiene kun i tilfeller der det er nødvendig, og prøver å minimere ulempene dette betyr for trafikantene, sier samferdselssjef Bjørn Henrik Kavli.

Troms fylkeskommune oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig og vise hensyn til arbeidene på fylkesveiene.

Les mer om jobben til veiarbeiderne på nettsiden til Statens vegvesen.