Kristina Torbergsen (Ap) er ny fylkesordfører

Det konstituerende fylkestinget i Troms valgte i dag Kristina Torbergsen (Ap) til ny fylkesordfører.

En kvinne og en mann poserer smilende. Foto.  - Klikk for stort bildeKristina Torbergsen (Ap) er ny fylkesordfører i Troms. Benjamin Norby Furuly (H) er ny fylkesvaraordfører. Hanne Lille/Troms fylkeskommune

Loga sámegillii

Benjamin Nordberg Furuly (H) ble valgt til fylkesvaraordfører.

I en formanskapsmodell er fylkesordføreren den øverste politiske lederen i fylkeskommunen, og er ordstyrer for fylkestinget.

Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon å være fylkeskommunens rettslige representant, samt representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Fylkesvaraordfører er fylkesordførers stedfortreder i de sammenhenger dette er avtalt, og representerer fylkeskommunen i ulike sammenhenger.