Millioner til friluftsaktivitet og tilrettelegging

Mulighetene for gode naturopplevelser i Troms styrkes etter at hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 2,4 millioner til friluftslivsaktivitet og tilrettelegging.

– Årets tildeling bidrar til lavterskel friluftslivsaktiviteter i hele Troms, noe som er avgjørende for folkehelse, bolyst og livskvalitet, sier Eirik Losnegaard Mevik (Ap), leder av hovedutvalget for kultur og helse. 

Hovedutvalgslederen forteller at årets aktiviteter har et bredt nedslagsfelt. Det går fra havfisketur for pensjonister, og hundekjøring for personer med funksjonsnedsettelser, til skileik og friluftsleirer. 

DNT Harstad og Omegn får støtte til Barnas Turlag, FNF Troms til Friluftslivets uke og Nord-Troms friluftsråd til videreutviklingen av den populære turkassetrimmen Ut i Nord.  

– Frivillighetens innsats kan ikke verdsettes høyt nok, og fylkets fire friluftsråd er avgjørende for at alle skal kunne ha friluftsmuligheter i nærmiljøet gjennom hele året, understreker Mevik.

Statlig sikrede friluftsområder

Av fylkets 33 statlig sikrede friluftslivsområder, får syv av dem et løft i 2024. Hovedtyngden ligger i Midt-Troms. 

På Finnlandsholmen i Dyrøy kommune skal det bygges nytt HC-servicebygg for allmennheten, og Målselv kommune skal bytte ut sin 36 år gamle HC-fiskebrygge i Målselva med en ny. Senja kommune får midler til benker rundt Finnsnesvatnet og infotavle i Sørvika. 

Ishavskysten friluftsråd vil benytte friske penger til å ferdigstille et HC-toalett i Balsfjord og gjennomføre skjøtsel på Årøya i Lyngen kommune. 

– Senere i år fordeler vi tilretteleggingsmidler til friluftslivsområder som ikke er statlig sikret. Jeg er imponert over innsatsen som legges ned for å sikre møteplasser og hverdagsaktivitet i nærnaturen vår, avslutter Mevik.

Fordeling av tilskuddene 

Tilskudd til friluftsaktiviteter 

Tilskudd til friluftsaktivitet 2024
Søker Tiltaksnavn Tildelt (kr)
LIONS CLUB BARDU Høstaktivitetsdag ved Toftakervannet 7 000
UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival 20 000
DNT HARSTAD OG OMEGN Friluftsaktiviteter for utviklingshemmede 65 000
BARDU KOMMUNE Stikk Ut i Midt-Troms 70 000
BARDU KOMMUNE Folkehelse og friluftsliv 50 000
NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS NJFF-Troms Ungdomsaktiviteter 50 000
MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Ungdom i Natur i Sør-Troms 130 000
TORSKEN TURGRUPPE Helårig lavterskeltrim ute. Solsnufeiring 17 000
KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID Vi går for fellesskap! 25 000
TROMS TURLAG 5 turer med Turbo 127 100
STIFTELSEN WESTGAARD MUSEUM Steiuramarsjen 8 000
ROTTENVIK BYGDELAG Hundekjøring for eldre og funksjonshemma 6 000
GRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Fakkeltog nyttårsaften 2 620
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS Friluftslivets ildsjelpris for Troms 5 000
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS Friluftslivets Uke 70 000
STIFTELSEN CRUX Kunsten å gå sammen - en reise innover og utover 90 000
BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG Friluftsleir 21 000
GRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Havfisketur for pensjonister 8 160
BERGSFJORDVEIEN VELFORENING Aktivitetsdager på Myran 5 000
HAVØRN UIL Bli med ut- på vinteraktivitet i Senjahopen 24 000
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD Ung lederutvikling - Ungdom og friluftsliv 20 000
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD Ut i NORD, JuleSPREK, Ut og Plukk, Lekende Lett ++ 70 000
NOVA TURLAG Ut på tur 25 000
SOLØY IDRETTSGRUPPE Skilek - aktivitetsdag 12 000
SKØELV IDRETTS- OG GRENDELAG Turmarsj, korpskonsert, Friluftgudstjeneste, O-løp 7 500
4H TROMS Gøy på landet 40 000
NORD-TROMS TURLAG Natur- og kulturhistorisk aktivitetsdag 16 000
NFU SENJA LOKALLAG Friluftsleir for personer med nedsatt funksjonsevn 29 000
MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Camp for utviklingshemmede 19 620
DNT HARSTAD OG OMEGN Friluftsaktiviteter for Barnas Turlag Harstad 50 000

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftsområder

Tilskudd til statlig sikret friluftsområde 2024
Søker Friluftsområdenavn Tiltaksnavn Tildelt (kr)
Ishavskysten friluftsråd Årøya Skjøtsel rundt kanonstilling 40000
Ishavskysten friluftsråd Skrivarholmen Oppsett av HC-toalett  60000
Senja kommune Finnsnesvatnet Benker rundt Finnsnesvatnet 55000
Senja kommune Fru Schipsteds Minde  Ny infotavle til Finnsnesmarka 37000
Senja kommune Sørvika Ny infotavle og søppelboks for engangsgriller 50000
Målselv kommune Vika Skifte ut HC-fiskebrygge og div. utbedringer 510000
Bardu kommune Finnlandsholmen Utvidelse servicebygg med HC-toalett og HC-dusj 578000