Nå blir det skredtårn på Arnøya

De to rasutsatte områdene på sørsiden og østsiden av Arnøya skal nå sikres med skredtårn. Kontrakten for jobben er lyst ut, med en frist for ferdigstillelse 15. oktober. 

Det går et skred. - Klikk for stort bildeHelikopteret har sprengt ut et skred, og det er på vei ned i fjellsiden Singla. Løsneområdet her er cirka 700 meter over havet. TFK

Det skal bygges og monteres et komplett fjernstyrt tårnsystem for utløsning av skred langs to rasutsatte områder ved fv. 7940, på sørsiden og østsiden av Arnøya. 

Det skal etableres 20 (sprengstoff) eller 24 (knallgass) skredtårn, avhengig av ladningen.

Totalt skal cirka 3,5 kilometer med rasutsatt vei sikres, fordelt på strekningene Oterelvene (1348 meter utsatt vei) og Singla (1959 meter).

Det skal også bygges et nytt service- og lagerbygg.

Vindmålestasjoner og skredovervåking

I tillegg til skredtårnene skal det opprettes to nye vindmålerstasjoner, som gir informasjon om når det er riktig å utløse kontrollerte skred.

Det vil også lyses ut en konkurranse for oppretting av et skredovervåkingssystem med to radarer/kameraer som automatisk registrerer alle skred døgnet rundt, i all slags vær og siktforhold.

Antatt byggestart er 13. mai i år, med frist for ferdigstillelse 15. oktober 2024.

Dette er en kart. - Klikk for stort bildeHer skal det opprettes skredtårn på Arnøya.

Jevnlig skredkontroll fra vintersesong 2024/2025

Fra vintersesong 2024/2025 vil det gjennomføres jevnlig snøskredkontroll. Når skredfaren øker, vil veien stenges i cirka en halv time og kontrollert skred utløses. 

Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, og behovet for å rydde skredmasser på veien minimalt.

Fylkeskommunen har gode erfaringer med skredtårnene i Grøtfjorden i Tromsø kommune, som har vært i bruk siden november 2022. I forrige vintersesong har det ikke gått skred på åpen vei i Grøtfjorden.