– Nord-Norge har en felles filmsatsing og det gir resultater

Fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) ønsket i dag velkommen til den 19. filmpolitiske konferansen som fylkeskommunen arrangerer i samarbeid med TIFF - Tromsø internasjonale filmfestival og Rushprint. 

Troms fylkeskommune er stolt hovedsponsor av TIFF, og har en lang tradisjon med å invitere filmbransjen til åpningskonferanse under festivalen, hvor aktuelle filmpolitiske tema settes i søkelyset.

Årets åpningskonferanse ville prøve å svare på to viktige spørsmål: 

  • Hva skal være norsk film- og tv-bransjes forhold til de internasjonale strømmetjenestene i årene som kommer? 
  • Og hvordan vil kunstig intelligens endre bransjen?

I sin velkomsttale trakk fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) blant annet frem viktigheten av sterke regionale satsninger, og at de økonomiske midlene til serie produksjon med fordel kan desentraliseres i sterkere grad.

En kvinne i rosa jakke står på en scene og holder tale. Fargerik bakgrunn. Foto.  - Klikk for stort bildeLes hele velkomsttalen til fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) under. Hanne Lille/Troms fylkeskommune.

Kjære statsråd, frivillige, filmbransje og gjester av festivalen!

Velkommen til nord og til det «gjenoppståtte» fylke. Er det ikke fint å komme tilbake til Troms og Tromsø?

Med TIFF starter vi det nasjonale filmåret, og igjen med en åpningsfilm fra en filmskaper som bor i nord, i Tromsø og er fra Gaza.

Jeg må få starte å si noen ord om hva vi sammen opplevde i går: Samfunnet rundt oss er i endring. Det påvirker våre liv og våre valg. “Life is Beautiful” er en historie som er internasjonal, nasjonal og lokal.

Internasjonalt fordi det er uunngåelig at dagens situasjon i Gaza blir et alvorlig bakteppe for filmen.

Nasjonalt fordi den også handler om norsk innvandringspolitikk, og lokalt fordi den er en hyllest til Tromsø og miljøene som støttet Mohamed.

For 19. gang arrangerer Troms fylkeskommune filmpolitisk konferanse sammen med TIFF.

Regionene, som eiere av fond og senter, har de siste årene hatt dialogmøter, med tidligere og nåværende statsråd, og kommet med våre innspill for en fremtidig regional filmpolitikk.

Regjeringen går i riktig retning for å følge opp filmmeldinga og Hurdalsplattformen for styrking av regional filmsatsing. Autonomi og fleksibilitet er tidligere spilt inn, og ble svart ut august i fjor av regjeringen.

Det er bra, for vi har forventninger, og må få påpeke mulighetsrommet statsråd Jaffery har til å endre filmpolitikk til å være handlingsdyktig. En politikk som gir rom for regional vekst og fleksibilitet.

Midlene til serieproduksjon er en stor ressurs som i andre land har en stor regional virkning, og kan med fordel desentraliseres.

For de regionale filmvirksomhetene er ikke bare virkemidler, med er DET virkemidlet for å oppnå de vedtatte filmpolitiske målene. Det vil vi si noe om i vårt innspill til forenkling av fordelingsnøklene som Kultur- og likestillingsdepartmentet har på høring nå med frist i april.

Nord-Norge har en felles filmsatsing og det gir resultater.  

Aktørene i nord samarbeider godt, lytter til hverandre og definerer felles utfordringer gjennom tett dialog med oss. Dette gir resultater.

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner eier sammen senter, fond og kommisjon. Det satset på talenter ved Filmveksthuset TVIBIT. I tillegg har vi i vår landsdel Internasjonalt Samisk Filminstitutt og Film Camp.

I fjor var utredningen «Film i Nord - Fremtidig organisering av filmpolitiske virkemidler i Nord-Norge» presentert her på konferansen, og vi fortalte at eierne hadde fått overlevert en enstemmig tilrådning om endring av selskapene. Det var et tydelig signal fra filmbransjen selv, og i nord har vi kultur for å lytte til bransjen.

I juni vedtok fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark en omstrukturering av selskapene, i en mor-datter-modell som ivaretar lokasjoner i Tromsø og Bodø. 

Dette er gjort fordi vi mener at en omstrukturering av selskapene vil forsterke Nord-Norge sin posisjon i den nasjonale filmpolitikken, og styrke den regionale filmsatsingen.

Regionene har vist at vi er endringsdyktige - vi tar utfordringer og er fremoverlent.

Jeg ønsker avslutningsvis å løfte frem filmbransjen i nord som gir oss et mangfold av historier gjennom spill, TV-serier, kort- og dokumentarfilmer og fiksjon. Historier som speiler oss som enkeltmennesker. Det har betydning for vår identitet. Jeg er imponert og blir stolt!

Vi er i en god flyt.

Jeg er sikker på at statsråden får mange gode råd utover dagen. 
Ofte er forslag som er kommet opp på konferansen blitt politikk. Jeg forventer også det etter dagen i dag.

Takk for meg!

Se hele programmet til åpningskonferansen her