Ny tjeneste gir mer og bedre kunnskap om havbruksnæringen

I den digitale tjenesten «AkvaInfo» kan alle få tilgang til informasjon om utviklingen innen oppdrettsnæringen i landets kystkommuner. «AkvaInfo» er gratis å bruke. 

En mann stå foran en skjerm og presenterer. Foto.  - Klikk for stort bildeSeniorrådgiver Alf M. Sollund fra BarentsWatch kunne i dag gi en innføring i tjenesten AkvaInfo, som Troms fylkeskommune har tatt initiativ til å utvikle. Anders Røeggen/BarentsWatch.

Behovet for oppdatert kunnskap og data om havbruksnæringen er stort, både for kommuner og beslutningstakere, men også for samfunnet ellers.

Med bakgrunn i dette tok fylkeskommunen initiativ til å få utviklet en ny digital tjeneste, hvor man enkelt kan hente ut oppdatert kunnskap og data innenfor de miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske sidene ved havbruksnæringen de siste 10 årene. 

Data i sanntid 

«AkvaInfo» henter og viser i data i sanntid, og kan man blant annet kan søke på antall oppdrettslokasjoner, maksimalt tillatt biomasse, fordeling av typer oppdrett, areal, sysselsatte, miljøundersøkelser og mye mer. 

Siden «AkvaInfo» er et utviklingsprosjekt som pågår i tidsrommet 2023 til 2026, vil tjenesten i fremtiden oppdateres med nye data og funksjoner avhengig av hvilke behov kommunene har. 

Tjenesten «AkvaInfo» er utviklet i samarbeid med BarentsWatch, som også fungerer som teknisk plattform og tjenesteleverandør. 

Troms fylkeskommune har bevilget 8 millioner kroner fra Havbruksfondet til prosjektet, hvor hovedmålet er å forbedre forvaltningen, basert på et objektivt faktagrunnlag som blir gjort tilgengelig for alle. 

Tjenesten AkvaInfo finner du her

Tre kvinner poserer foran en skjerm. Foto.  - Klikk for stort bildeStyringsgruppen for prosjektet overvar i dag lanseringa av AkvaInfo – en ny tjeneste som skal tilgjengeliggjøre kunnskap om havbruksnæringen. F.v.: Styreleder i KS Troms, Kari-Anne Opsal, leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja og Anne Hjortdal, næringssjef i Troms fylkeskommune. Anders Røeggen/BarentsWatch.