Skal fremme god psykisk helse

To kommuner og tre regionale organisasjoner er tildelt midler for å fremme god psykisk helse.

Et regnbueflagg vaier i vinden i Storgata i Tromsø.  - Klikk for stort bildeArctic Pride er en av tilskuddsmottakerne og er i 2024 tildelt 200 000 kroner. Arctic Pride

Hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 459 900 kroner til to kommuner og tre regionale organisasjoner. 

Hovedutvalgsleder for kultur og helse, Eirik Losnegaard Mevik (Ap) håper at den nye tilskuddsordningen vil bidra til at flere vil utvikle lokale og regionale lavterskeltilbud.

– Vi er fornøyde med at søknadene har stor variasjon i målgrupper og aktiviteter. At vi kan styrke innsatsen i både kommuner og regionale organisasjoner gjennom ordningen er positivt, sier hovedutvalgslederen i anledning tildelingen.   

Til sammen gis det støtte til Arctic Pride og Harstad Pride for å skape møteplasser for lhbt+-personer. Denne gruppen opplever mindre trivsel og rapporterer om dårligere psykisk helse.

Kirkens SOS mottar midler i sitt arbeid mot studenter og vil bidra til å styrke kompetansen blant yrker som har en stor kontaktflate mot ungdom.

Salangen kommune skal arrangere månedlige lavterskel aktiviteter til unge voksne for å forebygge ensomhet, og Lyngen kommune skal tilby mestringsarena med hest som favner barn og unge med ulike utfordringer.

Slik er fordelingen

Tildelinger lavterskel psykisk helse
Tiltak Søker Tildeling
Mestringsarena med hest Lyngen Kommune 48 500
Arctic Pride 2024 Arctic Pride AS 200 000
Lavterskel månedlig aktivitet Salangen Kommune i samarbeid med Mental Helse Salangen 25 000
Harstad Pride Harstad Pride 100 000
Studentsatsing i Troms Kirkens SOS 86 400