Styrker arbeidet med samisk språk og kultur

Som en del av oppfølging av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen er det nå etablert en ny tilskuddsordning som skal styrke, utvikle og synliggjøre samisk språk og kultur i Troms. – Vi er vårt ansvar bevisst, sier fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap). 

Kvinne smiler, foto. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) sier den nye tilskuddsordningen er en del av et større løft, hun håper på mange søknader innen fristen 1. april. Victor Omma/Troms fylkeskommune.

Loga sámegillii

I rapporten påpeker Sannhets- og forsoningskommisjonen at «Offentlige institusjoner i alle samfunnssektorer og på alle forvaltningsnivå bør vurdere hvordan de kan bidra til forsoning (…)».

– Vi er vårt ansvar bevisst, og denne nye ordningen er en liten del av et større løft vi som fylkeskommune gjør for å følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, forklarer fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap). 

Etterlyste midler 

For 2024 er det satt av 300 000,- til den nye ordningen, som lenge har vært etterlyst av samiske miljøer i Troms. 

Det er både institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og privatpersoner som kan søke penger fra ordningen. 

Fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) håper på mange søknader innen fristen 1. april. 

– Vår målsetning med denne støtteordningen er blant annet å styrke kunnskapen om samiske forhold, samt å fremme samisk kunst, kultur og språk, særlig blant barn og unge. Så jeg håper virkelig at vi kan være med å realisere mange gode prosjekter i tiden fremover. 

Fra før har også Troms fylkeskommune et tilskudd til kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur. 

Les alt om den nye tilskuddsordningen her