Troms har fått et nytt kulturminne

Westamaranen Alba er nå inne på vernelisten for fartøy. Troms har dermed fått et nytt kulturminne med Harstad som hjemmehavn. 

En blå og hvit båt ligger til kai ved et gult hus. Foto.  - Klikk for stort bildeDen vernede westamaranen Alba er klar for ny sertifisering, og skal settes inn i turistfart med hvalkikking.

Alba ble bygget som Øygar av Westermoen Hydrofoil A/S og levert Øygarden-Sotra Rutelag i september 1975 som byggenummer 45. 

Fartøyet var av type Westamaran W86 med 166 PAX passasjerkapasitet. Øygar gikk i rutenettet i Hordaland og ble senere solgt Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap og omdøpt Teisten. 

Ombygd til turistfart

Fra 1995 ble Alba ombygget for turistfart og har senere hatt ulike eierskap og navn i fart på ulike steder langs kysten. 

Fra 2007 fikk fartøyet sitt nåværende navn under eierskap i nordre Nordland.

Westermoen Hydrofoil A/S var en innovatør med internasjonalt gjennomslag i utviklingen av moderne hurtiggående passasjerfartøy. Selskapet hadde erfaring fra konstruksjon og bygging av MTB-fartøy for marinen, noe det nye selskapet også fortsatte med i tillegg til hydrofoiler for det sivile markedet. 

En ny type skrog

I 1970 lanserte kommandørkaptein Harald Henriksen planer om en helt ny type hurtiggående fartøy. Han splittet skroget fra fartøyene av Type SS på langs og trakk halvdelene ca. 3 meter fra hverandre. Henriksen oppnådde med dette en langt større og mer stabil konstruksjon uten at motstanden i vannet – og dermed også drivstoffkostnadene – økte tilsvarende. 

Konstruksjonen med to halve skrog ble døpt westamaran for å skille den fra katamaranen med sine to hele skrog. Skrogkonstruksjonen betegnes også som asymmetrisk katamaran.

Egnet på værharde strekninger

Samferdselsstrukturen langs norskekysten endret seg raskt i etterkrigstiden, og behovet for mindre og raskere båter på rutene meldte seg utover på 1960-70 tallet. 

Flerskrogs hurtigbåter ble etter hvert dominerende etter en kort periode med enkelte hydrofoil-ruter. Katamaraner viste seg å være egnet også på mer værharde strekninger og i vinterhalvåret.

Samferdselshistorie i Nord-Norge

Troms fylkes Dampskipsselskap var første rederi som tok katamaraner i bruk på rutenettet i Nord-Norge. Dette var Westamaranen Fjordkongen av tilsvarende type som Alba, og ble satt i fart januar 1975. Året etter kom Fjorddronningen og andre rederier i landsdelen fulgte raskt etter. 

Fortsatt benytter de fleste aktører på rutenettet i landsdelen katamaraner. 

Troms fylkeskommune og Riksantikvaren har derfor vurdert fartøyet å være en meget relevant type for vern, for å oppnå et representativt utvalg fra samferdselshistorien regionalt og nasjonalt.

En hvit og blå båt ligger til kai med en verkstedhall i bakgrunnen. Foto.  - Klikk for stort bildeAlba er siste tilskudd på vernelisten for fartøy i Troms.