Tromsøværingene reiser mer miljøvennlig

Tromsøværinger er mest fornøyde med kollektivtilbudet i hele landet. Flere og flere velger miljøvennlige alternativer til bilen på sine reiser, viser Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023.

Ingrid Wahlgren og Celina Isaksen tar buss daglig, og er veldig fornøyde med tilbudet.

I Tromsø tar 17 prosent kollektivtransport når de skal komme seg rundt. Dette er en økning fra 10 prosent i 2020, og tre prosentpoeng opp fra 2022. Halvparten av reisene våre i 2023 var til fots, på sykkel og med kollektivtransport, sier undersøkelsen.

Tar buss hver dag

To som tar bussen hver dag er Ingrid Wahlgren og Celina Isaksen. Begge 17-åringene har månedskort og bruker kollektivtransport nesten uansett hvor de skal.

– Det er veldig bra å ta buss, spesielt med tanke på miljøet, sier Celina. Jentene bor i bydelene Kroken og Tomasjord og går på bussen enten de skal til trening, til venner eller på skolen. De er også fornøyd med hvor ofte bussen går på hverdager.

– Buss er ofte det raskeste og beste, og bedre enn å vente på at foreldrene skal få tid til å kjøre, sier Ingrid. 

Opplever god tilgang på kollektivtransport

Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at folk i Tromsø opplever at de har god tilgang på kollektivtransport og trekker opp landsgjennomsnittet. 

Hele 88 prosent svarer at de har god eller svært god tilgang på kollektivtransport. Dette er en god økning fra rundt 80 prosent året før.

Dette er høyest i landet, gjennomsnittet på landsbasis er 57 prosent.

Også på reiser til og fra skole og studiested topper Tromsø undersøkelsen med en andel på 57 prosent som opplever god tilgang på kollektive reisemuligheter.

– Vi er veldig fornøyde med årets tall. Dette viser at folk synes bussfrekvensen og tilbudet er bra - det er viktig for å få folk fra privatbilene og over på kollektiv når de skal velge reisemåte, sier samferdselssjef Bjørn Kavli.

I Norgestoppen på kollektivreiser

Kollektivtransporten i Tromsø utgjør i 2023 17 prosent av alle reiser, 57 prosent av alle skolereiser og 24 prosent av alle arbeidsreiser. Det er svært gode tall i nasjonal målestokk. Innføring av bompenger i begynnelsen av 2023 har nok også medvirket til å flytte reiser fra bil og over på andre reisemåter, vi ser at flere har valgt buss og sykkel.

Stor nedgang i arbeidsreiser med bil

På landsbasis er det fortsatt bilen som i størst grad brukes til jobb, med en andel på 57 prosent. I Tromsø er andelen nå nede i 34 prosent på arbeidsreiser. Dette er en stor nedgang fra 44 prosent året før, og fra 2019 da nær 50 prosent tok bilen til arbeidet. 

Antallet som tar bussen eller bruker annen kollektivtransport til jobb er på 57 prosent i Tromsø – dette er størst i landet. Vi er mindre gode på å gå til fots – 26 prosent av tromsøfolk bruker beina til arbeidsplassen.

I Tromsø har vi både svært gode tall generelt, og en positiv utvikling for alle reisekategorier gjennom de siste årene. Vi reduserer hverdagsreiser med bil, og vi øker hverdagsreiser til fots, med kollektivtransport og på sykkel. 

Dette er bra, og gir både miljø- og helsegevinster, sier Veronica Wiik, sekretariatsleder hos Tenk Tromsø.

Årlig undersøkelse

Reisevaneundersøkelsen er en årlig nasjonal undersøkelse om befolkningens reisevaner. Den gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging. 

Bak står Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, ni byområder og flere andre står bak undersøkelsen, som gjennomføres av Opinion AS.

– Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.