Vestland besøkte Troms for å lære av Fylkesveiløftet

Vestland fylkeskommune har denne uka vært i Tromsø for å la seg inspirere av arbeidet med fylkesveiene.

Besøkende fra Vestland Fylkeskommune: Ingunn Glenjen, Bjørnar Nupen, Pål Frantzen, Ronny Skråmestø, John Hermund Hauge. Her i lag med Bjørn Kavli, Rune Ulriksen, Kristina Torbergsen og Nina Hansen fra Troms fylkeskommune.

Flere av fylkeskommunens ansette i vest kom denne uka til Tromsø før de selv skal i gang med oppgradering av sine fylkesveger.

Fylkesveiløftet er det største løftet noensinne for fylkesveinettet i Troms, der de dårligste veistrekningene blir oppgradert i hele konstruksjonen for å tåle belastningen fra tunge kjøretøy.

Befaring på fylkesveier

Denne satsingen har blitt lagt merke til utover fylkets grenser, og denne uka har Vestland fylke lagt turen til nord for å møte samferdselsetaten og bli med på befaring til fylkesveiene på Ringvassøya.

Delegasjonen fra Vestland uttrykte at de var strålende fornøyde med både informasjon angående Fylkesveiløftet og gjennomgangen av prosjektet i forkant av befaringen, og ikke minst befaringen som ble gjennomført i nydelig solvær.

Vestland ønsket å knytte kontakt for å dele erfaringer og for å lære om de forskjellige prosessene i Fylkesveiløftet som inkluderer oppgradering av fylkesveger med bla. drenering, dypstabilisering og asfaltering.

Stolt fylkesordfører

Delegasjonen fikk også hilst på Fylkesordfører Torbergsen, som fortalte om de politiske prosessene som førte til virkeliggjøring av Fylkesveiløftet.

– Som fylkesordfører er jeg meget stolt av hva vi får til med «Fylkesvegløftet i Troms». Det er svært hyggelig å se at prosjektet vårt har inspirert andre fylkeskommuners innsats for å oppgradere sine veier, sier Torbergsen. Som ønsket Vestland lykke til med arbeidet for gode fylkesveier i vest.

Fylkesveiløftet har til nå ferdigstilt åtte strekninger og har fem pågående vegprosjekt.

Besøkende fra Vestland Fylkeskommune: Ingunn Glenjen, Bjørnar Nupen, Pål Frantzen, Ronny Skråmestø, John Hermund Hauge.

Les mer om Fylkesveiløftet her.