Vil du delta på Grüne Woche?

Nå søker vi etter kandidater fra Nord-Norge som kan vise fram det beste fra landsdelen under Grüne Woche 2025 i Berlin.  

Målet med at Nord-Norge og Norge deltar på Grüne Woche 2025, er å utvikle Norge som anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet. 

Det er prosjekt «Felles Nord-Norsk deltagelse på IGW» - bestående av de nordnorske fylkeskommunene, Innovasjon Norge-kontorene og Sametinget som står bak finansieringen av dette prosjektet. Også statsforvalterne i nord og Nord-Norsk Reiseliv as deltar som fullverdig partnere.

Vi trenger kandidater

Prosjektet ønsker at bedriftene som velges ut til å representere Nord-Norge, skal vise et mangfold av mat og reiselivsbedrifter. 

Vi vil ha med bedrifter fra reindrift, landbruk, sjømat og reiseliv på laget. Geografisk spredning, egnethet og bedrifter som samlet sett gir gode produktkombinasjoner er også viktig når vi velger ut bedrifter. 

Matbedrifter som foreslås må ha godkjenning for salg i utlandet. For kjøtt og melkeprodusenter betyr dette godkjent EFTA-nummer. Reiselivsbedriftene må gjerne ha utgangspunkt i en landbrukseiendom.

Vi velger ut omtrent 23 bedrifter hjemmehørende fra Nordland, Troms og Finnmark. Du kan foreslå deg selv. Det er bare en person fra hver bedrift som blir med i den offisielle delegasjonen. 

Meld din interesse

Det er Nordland fylkeskommune som er prosjektleder. 

Klikk her for påmelding og mer informasjon (nkf.no)