Samferdselsetaten: Sammen for utvikling i nord

Vi i samferdselsetaten jobber for at Troms skal ha et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem. 

Tre kvinner i uniform utenfor tunnel - Klikk for stort bildeEr du vår nye kollega ved Samferdselsetaten?

Hvorfor jobbe for samferdselsetaten?

Vår etat er en kompetansearbeidsplass hvor 160 dyktige og engasjerte medarbeidere fra mange ulike fagområder bidrar til innovasjon, mobilitet og nærings- og samfunnsutvikling.

Som ansatt hos oss blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt.

Hos Samferdselsetaten vil vi gi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og du får utvikle deg i takt med nye utfordringer.

Vi samarbeider tett med ulike aktører, deltar i ulike prosjekter og interne og eksterne samarbeidsgrupper.

Våre ansvarsområder

Vi jobber både med veg- og kollektivtransport.

Langs fylkesvegnettet er vi ansvarlig for:

 • Planlegging
 • Prosjektering
 • Utbygging
 • Drift
 • Vedlikehold av veg, bruer, fergekaier, skredsikring og tunnelrehabilitering

Vi har også ansvar for alt av elektroinstallasjoner på og langs fylkesvegnettet. Dette innebærer alt fra enkle anlegg med gatebelysning til mer kompliserte systemer for styring og overvåking av vegnettet.

I vårt arbeid bruker vi blant annet droneteknologi, AutoCad, Novapoint, ISY-beskrivelse, BIM med mer.

Satsningsområder

Fylkesvegløftet

Det er politisk vedtatt at det i løpet av seks år skal brukes to milliarder kroner til ekstraordinær utbedring av fylkesvegene i Troms.

Fylkesveger i Troms med manglende bæreevne i forhold til trafikkbelastningen skal prioriteres gjennom Fylkesvegløftet.

Etter forsterking skal disse veiene ha en funksjonell bruksklasse for transportsektoren. Det vil si at tunge kjøretøy kan kjøre med fulle lass.

De viktigste prosessene er forbedring av drenering, oppgradering av bærelag og stedvis forsterkningslag, justering av tverrfall og til slutt nytt slitelag.

Dette skal sikre at vegen tåler samfunnets forventninger om et fremkommelig vegnett som vil betjene samfunnet på en god måte. 

Innovasjon og teknologiutvikling 

Vi jobber kontinuerlig for å ta i bruk ny teknologi. I våre innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter har vi et stort fokus på samarbeid med næringslivet og forskningsinstitusjoner som blant annet SINTEF og NTNU.

Med ingeniørkompetanse kan du være med å bidra til utvikling av nye, smarte teknologiløsninger på og langs fylkesvegnettet, som kan innebære:

 • Maskinlæring og objektgjenkjenning
 • Sensorteknologi
 • Intelligente transportsystemer
 • Autonome kjøretøy

Goder

Som ansatt hos oss får du tilgang til en rekke ulike goder, som:

 • Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning. Du blir medlem i Kommunenes landspensjonskasse (KLP), en av de beste pensjonsordningene i landet. Vi trekker to prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler vi et innskudd tilsvarende seksten prosent.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Overtid utbetales eller avspaseres. Vi kan også utbetale reisetid for enkelte grupper
 • Muligheter for videreutdanning
 • Ulykkesforsikring i fritid for ansatte

Vi har også stort fokus på det sosiale. Vi steker vafler hver fredag, arrangerer skidag og andre happeninger, vi har bedriftsidrettslag, treningsrom og gymsal.

Hos oss kan du:

 • Skrive bachelor- eller masteroppgave
 • Bli sommerstudent
 • Inngå i vårt traineeprogram

Artikkelliste